พบกับทีมของเรา

ทีมงานครูมืออาชีพผู้ทุ่มเทกับการสอนภาษาอังกฤษของเรามาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ครูทุกท่านกระตือรือร้นที่จะใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและมีความพยายามอย่างมาก เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแก่ผู้เรียนทุกคน

เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานและความต้องการที่แตกต่างกัน

เราทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยให้ผู้เรียนของเราข้ามกำแพงภาษาและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

เราตระหนักถึงความสำคัญในการได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศชั้นเรียนที่สนุกสนานและมีความสุข

Meet Our Team

Our team of professional dedicated teachers come from English speaking countries including the UK, the USA, Ireland and Canada.

All of our teachers are passionate about the art of teaching and strive to provide the highest quality learning experiences for all of our students.

We respect the needs of each and every learner.

We are dedicated to helping our students to achieve real tangible learning breakthroughs.

We realise the importance of enjoying the learning experience and strive to maintain and enjoyable atmosphere in the classroom.

null

Ajarn Shane

อาจารย์ Shane Mackey มาจากประเทศไอร์แลนด์ สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2004

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยี เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยโอเพ่น สหราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จากสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา ประเทศไทย

Ajarn Shane Mackey comes from Ireland. He has been teaching in Thailand since 2004.

He has a Bachelor’s Degree in Electronic Engineering from The Institute of Technology in Dublin, Ireland.

He has a Master’s Degree in Education from The Open University, UK.

He has a TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) certificate from the English Language Institute in Dublin, Ireland.

He has a Teacher’s License from the Teacher’s Council of Thailand.

Ajarn Sander

อาจารย์ Sander van Lankvelt มาจากประเทศแคนาดา สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2004

อนุปริญญา สาขาวิชากระบวนการยุติธรรมทางอาญา จากวิทยาลัยชุมชน Lethbridge  ประเทศแคนาดา

ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย จากมหาวิทยาลัยอีฟูเกา ประเทศฟิลิปปินส์

ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษขั้นสูง TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จากวิทยาลัย Global TESOL ประเทศแคนาดา

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา ประเทศไทย

อาจารย์แซนเดอร์เป็นคนที่พัฒนาวิชาชีพตนเองอยู่เสมอด้วยการเข้าร่วมสัมมนา เวิร์กช็อป และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านงานวิจัยและการฝึกฝนเกี่ยวกับการศึกษา

Ajarn Sander van Lankvelt comes from Canada. He has been teaching in Thailand since 2004.

He has a diploma in Criminal Justice from Lethbridge Community College, Canada.

He has a Bachelor’s Degree in Elementary Education from Ifugao State University, Philippines.

He has a an Advanced TESOL Certificate from Global TESOL College, Canada.

He has a Teacher’s License from the Teacher’s Council of Thailand.

He also engages in continuous professional development by attending regular seminars, workshops and independently learning to keep updated with the latest research and practices in education.

Ajarn Lucy

อาจารย์ Lucy Leibold มาจากประเทศสก็อตแลนด์ สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2007

ปริญญาตรี สาขาการดนตรี จากสถาบันดนตรี Royal Conservatiore ประเทศสก็อตแลนด์

มีประสบการณ์สอนที่สหราชอาณาจักร 12 ปี และเคยสอนภาษาอังกฤษออนไลน์อีกด้วย

ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ TEFL (Teaching English as a Foreign Language)  จากสถาบัน Glasgow TEFL Academy สหราชอาณาจักร

Ajarn Lucy Leibold comes from Scotland in the UK.  She has a Bachelor’s Degree in Music Performance from the Royal Conservatiore of Scotland.  She has been teaching in the UK for twelve years and has also taught English online.

She has a TEFL qualification (Teaching English as a Foreign Language) from the Glasgow TEFL Academy, UK.

Ajarn Jon

อาจารย์ Jon Hennessy มาจากเมืองแอลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2017

ปริญญาตรี สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก

ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)  จากสถาบัน International House of Bangkok  ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการสอน ที่สถาบัน Franklin มหาวิทยาลัย Alcalá

Ajarn Jon Hennessy is from Albuquerque, New Mexico in the USA. He has been teaching in Thailand since 2017.

He has a Bachelor’s Degree in Philosophy from the University of New Mexico.

He has a CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) from the International House of Bangkok issued by Cambridge University.

He is currently working on his Masters in Teaching at the Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá.