พบกับทีมของเรา

ทีมงานครูมืออาชีพผู้ทุ่มเทกับการสอนภาษาอังกฤษของเรามาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ครูทุกท่านกระตือรือร้นที่จะใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและมีความพยายามอย่างมาก เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแก่ผู้เรียนทุกคน

เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานและความต้องการที่แตกต่างกัน

เราทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยให้ผู้เรียนของเราข้ามกำแพงภาษาและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

เราตระหนักถึงความสำคัญในการได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศชั้นเรียนที่สนุกสนานและมีความสุข

Meet Our Team

Our team of professional dedicated teachers come from English speaking countries including the UK, the USA, Ireland and Canada.

All of our teachers are passionate about the art of teaching and strive to provide the highest quality learning experiences for all of our students.

We respect the needs of each and every learner.

We are dedicated to helping our students to achieve real tangible learning breakthroughs.

We realise the importance of enjoying the learning experience and strive to maintain and enjoyable atmosphere in the classroom.

null

Ajarn Shane

อาจารย์ Shane Mackey มาจากประเทศไอร์แลนด์ สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2004

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยี เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยโอเพ่น สหราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จากสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา ประเทศไทย

Teacher​ Shane​ เป็น​ผู้​มีความตั้งในการสอน รักในการสอนมากๆ ทุกครั้งที่นักเรียนมีการเรียนกับ Teacher​ จะมีเสียงตอบรับว่า มีความสุข สนุก และพัฒนาทักษะ​ภาษาอังกฤษ​ของทุกคน​ได้จริงๆ ตลอดจนสามารถ​นำไปใช้ได้ในอนาคต​ให้ประสบความสําเร็จ​ได้อย่างมากมาย​

Ajarn Shane Mackey comes from Ireland. He has been teaching in Thailand since 2004.

He has a Bachelor’s Degree in Electronic Engineering from The Institute of Technology in Dublin, Ireland.

He has a Master’s Degree in Education from The Open University, UK.

He has a TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) certificate from the English Language Institute in Dublin, Ireland.

He has a Teacher’s License from the Teacher’s Council of Thailand.

Teacher Shane’s passion is teaching! Students always say that their skills have achieved real breakthroughs in their learning which they can use in real life and they’ve enjoyed every class.

Ajarn Sander

อาจารย์ Sander van Lankvelt มาจากประเทศแคนาดา สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2004

อนุปริญญา สาขาวิชากระบวนการยุติธรรมทางอาญา จากวิทยาลัยชุมชน Lethbridge  ประเทศแคนาดา

ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย จากมหาวิทยาลัยอีฟูเกา ประเทศฟิลิปปินส์

ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษขั้นสูง TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จากวิทยาลัย Global TESOL ประเทศแคนาดา

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา ประเทศไทย

อาจารย์แซนเดอร์เป็นคนที่พัฒนาวิชาชีพตนเองอยู่เสมอด้วยการเข้าร่วมสัมมนา เวิร์กช็อป และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านงานวิจัยและการฝึกฝนเกี่ยวกับการศึกษา

ทุกคนในเมืองราชบุรี​รู้จัก Teacher ​Sander​!

Ajarn Sander van Lankvelt comes from Canada. He has been teaching in Thailand since 2004.

He has a diploma in Criminal Justice from Lethbridge Community College, Canada.

He has a Bachelor’s Degree in Elementary Education from Ifugao State University, Philippines.

He has a an Advanced TESOL Certificate from Global TESOL College, Canada.

He has a Teacher’s License from the Teacher’s Council of Thailand.

He also engages in continuous professional development by attending regular seminars, workshops and independently learning to keep updated with the latest research and practices in education.

Everyone in Ratchaburi knows Teacher Sander!

Ajarn Lucy

อาจารย์ Lucy Leibold มาจากประเทศสก็อตแลนด์ สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2007

ปริญญาตรี สาขาการดนตรี จากสถาบันดนตรี Royal Conservatiore ประเทศสก็อตแลนด์

มีประสบการณ์สอนที่สหราชอาณาจักร 12 ปี และเคยสอนภาษาอังกฤษออนไลน์อีกด้วย

ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ TEFL (Teaching English as a Foreign Language)  จากสถาบัน Glasgow TEFL Academy สหราชอาณาจักร

Teacher​ Lucy เป็นครูที่ความตั้งใจ​ เอาใจใส่ผู้เรียน ในการสอนทุกครั้ง ให้กับผู้เรียนทุกคนอย่าง 100%

Ajarn Lucy Leibold comes from Scotland in the UK.  She has a Bachelor’s Degree in Music Performance from the Royal Conservatiore of Scotland.  She has been teaching in the UK for twelve years and has also taught English online.

She has a TEFL qualification (Teaching English as a Foreign Language) from the Glasgow TEFL Academy, UK.

Teacher Lucy is a dedicated teacher who commits herself 100% to her students in the classroom.

Ajarn Anthony

อาจารย์ Anthony Leibold เป็นผู้เชี่ยวชาญ​เรื่องภาษา​โดยตรง สามารถได้พูดได้ทั้ง 7 ภาษา

1.อังกฤษ 2.ไทย 3.ฝรั่งเศส 4.อิตาลี 5.นอเวย์ 6.ญี่ปุ่น 7.สเปน

Teacher Anthony เป็นครู​สอนภาษาภาคพิเศษ​ โดยเกิดที่ฝรั่งเศส​ แต่เรียนภาษา​อังกฤษ​จนถึงลำดับที่เป็นลำดับ​สูง​ ที่เท่ากับเจ้าของภาษา​ ซึ่งมีสำเนียงอังกฤษ​100% และมีประสบการณ์​ทำงานที่ประเทศอังกฤษ​หลายปี ได้อาศัย​ที่ประเทศ​ไทยตั้งแต่​ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน

Teacher​ Anthony มีคุณสมบัติ​ด้านการศึกษา​เป็นปริญญาตรี​ด้าน การศึกษา​หลักการและทฤษฎี​การสอนด้านภาษา จาก United States Institute of Language and Clerical Studies.

และ Teacher​ Anthony มีใบรับรอง​ TEFL (Teaching English as a Foreign Language) จากประอังกฤษ

จุดมุ่งหมาย​ของ Teacher ​Anthony มีความต้องการให้ผู้เรียน​ทุกคนได้ประสบความเร็จ​ในด้านการเรียน และสามารถ​นำไปประยุกต์ใช้​กับชีวิต​ และที่ทำงานได้จริงๆ กับผู้เรียน​ทุกคน

Ajarn Anthony Leibold is a language expert. He speaks 7 languages: English, Thai, French, Italian, Norwegian, Japanese and Spanish!

Anthony is an excellent teacher of English as he was born in France and he has learned the language to the level of mastery. He speaks like a British native, and he has spent years living in the UK.

He has lived in Thailand since 2017.

Teacher Anthony has a Bachelor’s Degree in Principles & Methods of Language Education from the United States Institute of Language and Clerical Studies.

Anthony also has a TEFL certificate from the UK.

Teacher Anthony is passionate about making sure every student succeeds in their learning!